Spolupráca
Spoločnosti, s ktorými sme aktívne spolupracovali a spolupracujeme

CHEMCOMEX  a. s. , ISK Inžinierske stavby a. s., ENSECO a. s., EUSEBI IMPIANTI S.r.l., TECHMONT Mochovce s. r. o., ENERGOMONT s. r. o., Energoconstruct s.r.o,

 ZENITH Trading s. r. o., Profisteel holding s. r. o.

IN WELD Consulting s. r. o., , Energo Construct s. r. o.,  

DPP Rybník s. r. o.,

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o

TECHNOMONT Nitra, s.r.o

VYPRA spol. s.r.o Trnava

SVS s.r.o Nitra